Privacy Policy

Disclaimer: de hierna opgenomen bepalingen zijn vrijblijvend en worden enkel ter beschikking gesteld teneinde de handelaar attent te maken op enkele wettelijke verplichtingen m.b.t. de inrichting van een webshop en als inspiratiebron voor het opstellen van “privacy en cookies policies” voor het gebruik van de webshop. Onderstaande tekst is helemaal niet bedoeld als een volledig juridisch advies. Het zijn algemene bepalingen die moeten aangepast worden aan de specifieke situatie van de handelaar en zijn webshop. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de handelaar om ervoor te zorgen dat hij in orde is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, en hiervoor desgevallend juridisch advies inwint (in het bijzonder indien financiële diensten worden aangeboden). KBC Bank NV aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid.

Privacy & Cookie

Laatste wijzing op 9 mei 2014

Welke cookies gebruiken wij op de website

Functionele cookies

NaamDomeinDoelGeldigheid
WebsiteGebruikersvoorkeur taal
WebsiteLog-in of registratie
Website
Website

Niet-functionele cookies

NaamDomeinInhoud en DoelGeldigheid
_utmaWebsiteGoogle Analytics Tracking cookie*2 jaar
_utmbWebsiteGoogle Analytics Tracking cookie*30 minuten
_utmcWebsiteGoogle Analytics Tracking cookie*Sessie
_utmzWebsiteGoogle Analytics Tracking cookie*6 maanden
Abonneer op nieuwsbrief