2018 loopt op zijn einde en ook wij sluiten helaas onze webshop. Ons online verhaal eindigt hier. We willen graag iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen!×

Levering en retour

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 • Gezien de versheid en bederfelijkheid van de producten is het zeer belangrijk dat de klant op het aangegeven afleveradres en de geplande leveringsdatum aanwezig is voor ontvangst van de goederen. De goederen worden, ofwel in eigen beheer geleverd, ofwel door een door KOOPVLEESONLINE aangestelde vervoerder of koerier.
 • Indien de klant niet aanwezig is op de overeengekomen plaats en datum, en de goederen aldus niet in ontvangst neemt, dan zal KOOPVLEESONLINE op geen enkele manier aansprakelijkheid dragen voor bederf of kwaliteitsvermindering van de door haar ter beschikking gestelde producten. In dat geval gaan de goederen retour naar KOOPVLEESONLINE en kan er eventueel overeengekomen worden voor een afhalen op het adres van KOOPVLEESONLINE. Deze afspraken kunnen gemaakt worden via info@koopvleesonline.be. Er kan NIET bij de buren geleverd worden.
 • Indien de goederen door een aangestelde vervoerder of koerier later zouden aangeboden worden dan de dag waarop de levering zou moeten plaatsvinden dan dient de klant deze te weigeren.
 • Op het tijdstip van levering dient de klant de goederen te controleren. In elk geval kunnen slechts de klachten in aanmerking worden genomen, die meteen na de levering geformuleerd worden. Klachten die slechts geuit worden vanaf de dag na levering, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden. De goederen worden verpakt in speciale verpakking (Thermodoos met temperatuursensor) die de juiste conditionering (temperatuur) van de goederen tijdens het transport garanderen. Gezien de beperkte duur van deze conditionering wordt de klant geacht om de goederen tijdens ontvangst ook op temperatuur te controleren en vervolgens meteen de goederen uit de thermodoos te halen en in de koelkast of diepvries te bewaren.
 • In geval van misbruik, behoudt KOOPVLEESONLINE zich steeds het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, reservaties en bestellingen te weigeren.
 • Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant  er mee in dat zijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op zijn pakket.
 • Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 • Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.
 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbron vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst. Heb je vragen ivm deze retour, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@koopvleesonline.be.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 • Zullen in geen geval worden teruggenomen: indien de producten aan bederf onderhevig zijn Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld levensmiddelen).
Abonneer op nieuwsbrief